Wilhelminaschool Helmond


In 1868 werd de 'Vereeniging tot instandhouding eender bijzondere school voor Lager Onderwijs' opgericht en werd er les gegeven aan 16 leerlingen in een huis van de familie van Vlissingen aan De Wiel. De bedoeling van de stichters was, dat kinderen van alle richtingen op deze school welkom zouden zijn. 

 

Het aantal kinderen op de school nam toe, omdat de steeds uitbreidende industrie meer en meer personeel aantrok van niet Rooms-katholieke overtuiging, terwijl er in Helmond vooral sprake was van katholiek onderwijs. 

 

 

De neutrale school in Helmond werd een succes, wat mede te danken was aan de steun van de verschillende industrieën. Vanwege de groei werd op 4 september 1900 door de school een gebouw aan de Wilhelminalaan in gebruik genomen. Hieraan dankt de school nog steeds haar huidige naam. 

 

In 1960 werd het huidige schoolgebouw - inmiddels onder de naam 'Vereniging Wilhelminascholen' - betrokken, waarvan de 'boederijvorm'  de aandacht trok. Ook de kleuterschool vond - onder dezelfde vlag - in 1971 een plaatsje op het mooie terrein naast de lagere school (het huidige Ravelplein) in een nieuw gebouw met zeshoekige lokalen.

 

Doordat er wettelijk geïntegreerde basisscholen moesten komen, zijn de kleuters in 1985 verwelkomd als medebewoners van het hoofdgebouw. In 1993 heeft de vereniging op grootse wijze haar 125-jarig bestaan gevierd. 

 

 

Nadien hebben er diverse aanpassingen en bouw-activiteiten plaatsgevonden in en buiten het gebouw. Enerzijds op fatsoenlijk plaats te kunnen blijven bieden aan het toegenomen aantal leerlingen (nu zo'n 450). Anderzijds om onze grote, groene buitenruimte zoveel mogelijk te kunnen blijven handhaven. 

In school 2009-2010 is de school nog eenmaal fiks onder vakkundige handen genomen om dit schooljaar met een volledig opgeknapt gebouw van start te kunnen gaan. Een gebouw, dat aan onze eisen en uw wensen kan voldoen. Er zijn vier nieuwe lokalen gebouwd, de gangen in het bestaande gebouw zijn uitgebouwd, de hoofdingang is verplaatst, de vloerbedekking is vernieuwd, het binnenschilderwerk is uitgevoerd en de toiletten zijn geheel gerenoveerd. Ook het totale speelterrein rondom de school is de afgelopen jaren weer naar wens ingevuld (mede door hulp en bijdragen van ouders en kinderen). 

 

 

Nu zijn we ook letterlijk en figuurlijk uitgegroeid tot een gezonde 17 groepen tellende school onder de naam: 'Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina'. In 2018 bestaat de Wilhelminaschool 150 jaar.